стоката в PONS речника

Преводи за стоката в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стоката в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

стоката Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文