commission в PONS речника

Преводи за commission в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. commission:

2. commission ECON (system of payment):

3. commission admin (investigative body):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за commission в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

commission Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文