поръчка в PONS речника

Преводи за поръчка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

поръ̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. поръчка ИКОН, ТЪРГ:

Преводи за поръчка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

поръчка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文