пробна в PONS речника

Преводи за пробна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

про̀бн|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пробна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пробна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文