търгове в PONS речника

Преводи за търгове в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

търг <търгъ̀т, тъ̀ргове, бр: тъ̀рга> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за търгове в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

търгове Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文