обработване в PONS речника

Преводи за обработване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обрабо̀тван|е <-ия> СЪЩ ср и ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обработване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обработване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文