Преводи за stop-loss в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за stop-loss в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

поръ̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. поръчка ИКОН, ТЪРГ:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文