портфейл в PONS речника

Преводи за портфейл в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

портфѐйл <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. портфейл ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за портфейл в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

портфейл Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文