инкасо в PONS речника

Преводи за инкасо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

инка̀со СЪЩ ср без мн ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за инкасо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

инкасо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文