шапка в PONS речника

Преводи за шапка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ша̀пк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и прен

Индивидуални преводни двойки

Преводи за шапка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

шапка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cap and gown UNIV

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文