тръгвам в PONS речника

Преводи за тръгвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB нпрх

II.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB безл (провървява ми)

III.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB рефл тръгвам си

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тръгвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

тръгвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文