хубаво в PONS речника

Преводи за хубаво в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ху̀бав (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хубаво в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

хубаво Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文