говори в PONS речника

Преводи за говори в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

го̀вор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за говори в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

говори Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文