слух в PONS речника

Преводи за слух в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

слух <слухъ̀т, слу̀хове, бр: слу̀ха> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за слух в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

слух Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文