достига в PONS речника

Преводи за достига в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за достига в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

достига Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文