говорител в PONS речника

Преводи за говорител в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

говорѝтел1 <-ят, -и> СЪЩ м, говорѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

говорѝтел2 <-ят, -и> СЪЩ м ИНФОРМ

Преводи за говорител в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

говорител Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文