agree в PONS речника

Преводи за agree в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. agree (hold same opinion, endorse):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за agree в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

agree Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文