истина в PONS речника

Преводи за истина в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝстин|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за истина в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

истина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文