ourselves в PONS речника

Преводи за ourselves в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: myself

1. myself (direct, indirect object):

Преводи за ourselves в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

ourselves Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文