отварям в PONS речника

Преводи за отварям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB прх

II.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB нпрх

Phrases:

III.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB рефл

Преводи за отварям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отварям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文