затварям в PONS речника

Преводи за затварям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.затва̀рям нсв, затво̀ря св VERB прх

1. затварям (⇔ отварям):

II.затва̀рям нсв, затво̀ря св VERB рефл

затварям затварям се и прен:

Преводи за затварям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

затварям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文