Интернет в PONS речника

Преводи за Интернет в bg»Английски речника

ѝнтернет <-ът> СЪЩ м без мн ИНФОРМ

ѝнтернет кафе(нѐ) <-та> СЪЩ ср ИНФОРМ

ѝнтернет потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м ИНФОРМ

ѝнтернет адрѐс <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

ѝнтернет стра̀ниц|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

ѝнтернет връ̀зк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

ѝнтернет съ̀рвър <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

ѝнтернет до̀стъп <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

ѝнтернет програ̀м|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

ѝнтернет доста̀вчи|к <-кът, -ци, бр: -ци> СЪЩ м ниформ

Интернет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

surfer INFOR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文