сесия в PONS речника

Преводи за сесия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сѐси|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сесия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сесия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文