прекратяване в PONS речника

Преводи за прекратяване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прекратя̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

1. прекратяване и ЮР:

Преводи за прекратяване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прекратяване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文