валиден в PONS речника

Преводи за валиден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

валиден -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за валиден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

валиден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文