врата в PONS речника

Преводи за врата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

врат|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. врата (вход):

врат <вратъ̀т, вратовѐ, бр: вра̀та> СЪЩ м

Phrases:

Преводи за врата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

врата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文