вратите в PONS речника

Преводи за вратите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

врат <вратъ̀т, вратовѐ, бр: вра̀та> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вратите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вратите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文