банката в PONS речника

Преводи за банката в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за банката в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

банката Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文