знае в PONS речника

Преводи за знае в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за знае в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

знае Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文