obligations в PONS речника

Преводи за obligations в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. obligation FIN, ECON, LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за obligations в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

obligations Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文