нарушаване в PONS речника

Преводи за нарушаване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наруша̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нарушаване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нарушаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文