принципи в PONS речника

Преводи за принципи в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прѝнцип <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м и ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за принципи в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

принципи Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文