пътищата в PONS речника

Преводи за пътищата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

път1 <пъ̀тят, пъ̀тища, бр: пъ̀тя> СЪЩ м

1. път (за ходене, пътуване):

2. път прен:

3. път (пътуване):

how far is it to …?

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пътищата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пътищата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文