criminal в PONS речника

Преводи за criminal в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. criminal:

2. criminal LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за criminal в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

criminal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文