нарушавам в PONS речника

Преводи за нарушавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наруша̀вам нсв, наруша̀ св VERB прх

2. нарушавам (престъпвам, не спазвам):

Преводи за нарушавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нарушавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文