обжалване в PONS речника

Преводи за обжалване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обжа̀лван|е <-ия> СЪЩ ср

Преводи за обжалване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обжалване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文