откривам в PONS речника

Преводи за откривам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.открѝвам нсв, открѝя св VERB прх

6. откривам (започвам):

II.открѝвам нсв, открѝя св VERB рефл откривам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за откривам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

откривам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文