подлежащ в PONS речника

Преводи за подлежащ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

подлежа̀щ (-а) <-и> ПРИЛ

2. подлежащ ЮР, ФИН, ИКОН:

Преводи за подлежащ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подлежащ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文