поземлен в PONS речника

Преводи за поземлен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

поземлен <-и> ПРИЛ ИКОН, ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за поземлен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

поземлен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文