амортизация в PONS речника

Преводи за амортизация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

амортиза̀ция <-та> СЪЩ ж без мн

1. амортизация ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за амортизация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

амортизация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文