проучване в PONS речника

Преводи за проучване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

проу̀чван|е <-ия> СЪЩ ср ИКОН, ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за проучване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

проучване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文