показвам в PONS речника

Преводи за показвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.пока̀звам нсв, пока̀жа св VERB прх

1. показвам (давам да се види):

II.пока̀звам нсв, пока̀жа св VERB рефл показвам се

Преводи за показвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

показвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文