финансовата в PONS речника

Преводи за финансовата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

финансов <-и> ПРИЛ ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за финансовата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

финансовата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文