роля в PONS речника

Преводи за роля в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ро̀л|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. роля (на актьор):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за роля в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to play a role THEAT
to play a role fig

роля Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文