контакти в PONS речника

Преводи за контакти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

конта̀кт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за контакти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

контакти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文