създавам в PONS речника

Преводи за създавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

създа̀вам нсв, създа̀м св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за създавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

създавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文