бранш в PONS речника

Преводи за бранш в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бранш <бра̀ншът, бра̀ншове, бр: бра̀нша> СЪЩ м ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бранш в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бранш Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文