transactions в PONS речника

Преводи за transactions в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. transaction COM (buying, selling sth):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за transactions в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

transactions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文