business във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за business в Английски»Френски речника

1. business U (commerce):

5. business U:

6. business (concern):

7. business (affair):

9. business inf, euph:

business в PONS речника

Преводи за business в Английски»Френски речника

business Примери от PONS речника (редакционно проверени)

business Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за business в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文