ръководя в PONS речника

Преводи за ръководя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.ръково̀дя нсв VERB прх

II.ръково̀дя нсв VERB рефл

Преводи за ръководя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ръководя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文